Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała

Szkoła rodzenia

Szkolenie z ratownikiem medycznym

Szkolenie pediatryczne BASIC FIRST AID - szkolenie z podstawowych czynności ratujących życie Szkolenie oparte jest na podstawach pierwszej pomocy - prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, powiadamianie ratunkowe oraz nagłe stany zagrożenia życia u noworodka i małego dziecka.

Czas trwania: 1,5 - 2 godziny zegarowe
Formy pracy: wykład, ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie
Osoba prowadząca: ratownik medyczny